Märk-DNA

DNA-märkning

Märk-DNA är ett lack, spray eller vätska att användas för stöldskyddsmärkning. Mycket svårt att ta bort och en ytterst liten mängd krävs för att kunna göra en identifikations spårning. Märk-DNA fluorescerar i en starkt avvikande färg vid belysning av UV-ljus som ingår i Polisens standardutrusning. MärkDNA kan vara kemiskt framställt eller är biologiskt, och utvinns då från växtriket. Om den är godkänd finns den registrerad i det internationella DNA registret alla Brottsförebyggande organisationer har tillgång till.